Hi ha diverses maneres de col·laborar amb el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya. Pots associar-te, fer donacions o simplement ser voluntari o voluntària.

Copia i envia l'apartat que t'interessi d'aquesta butlleta a

coordinacio_tgna@ecologistesenaccio.cat

Si vols ser voluntari o voluntària:

Nom:

Cognoms:

Adreça:

Població i C.P.:

Data de neixement:

Telèfon (particular):Correu electrònic:

Professió:

En quin àmbit t'agradaria col·laborar (aigua, energia,residus, etc):


En que t'agradaria col·laborar (actes públics, traduccions, disseny material, etc):

Si vols associar-te

Nom:

Cognoms:

Adreça:


Població i C.P.:


Data de neixement:


Professió:


Telèfon:


Correu electrònic:


Quota:

84 € a l'any

24 € a l'any (per a estudiants, persones aturades o amb recursos limitats)
12 € a l'any (per a persones amb recursos molt limitats)
Una altra quantitat superior

Periodicitat de rebuts: ANUAL

Domiciliació bancària

Sr/a. Director/a del Banc/Caixa:

Adreça-banc:


Li demano atengui fins a nou avís i amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats per Ecologistes en Acció de Catalunya en concepte de quota.

Nom i cognoms de la persona titular del compte:


DNI de la persona titular del compte:


CODI DE COMPTE

Nombre d'entitat bancària o Caixa: (4 dígits)
Nombre d'oficina: (4 dígits)
DC: (2 dígits)
Nombre de compte: (10 dígits)

       

Si vols fer donacions

Quantitat aportada