Presentació
On ens pots trobar
Campanyes

GETE

Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre- Ecologistes en Acció

"Gestió local sostenible i participativa de l'aigua i els rius del Sud-est Europeu (SUD'EAU) "

 

 

Sis processos participatius en edificis municipals ecoauditats pel GETE-EeAC a la demarcació de Tarragona han entrat a formar part del projecte europeu de "Gestió local sostenible i participativa de l'aigua i els rius del Sud-est Europeu (SUD'EAU) que es desenvolupa en el context del programa INTERREG IVB, aprovat per part de la UE la primera convocatòria de projectes relatius a programes de cooperació territorial de l'espai sud-est europeu pel període 2009 - 2011a través de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Els socis que formen part del Projecte són entitats públiques regionals amb competències en el marc de la gestió i planificació de les conques hidrogràfiques del seu propi territori. Els sis socis són: CRANA (Navarra), CIMA (Cantàbria), ACA (Catalunya), SMEAG (Midi-Pyrénées / Garona), AIMRD (Castellà-Lleó / Duero) i Cámara Municipal de Penafiel (Portugal).

L'objectiu principal d'aquest projecte és el d'innovar, experimentar, validar i difondre metodologies i eines comunes pel foment d'iniciatives locals i regionals per a la participació en la gestió integral sostenible de l'aigua, en el context de l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), desenvolupant i difonent processos i espais de participació activa en les fases de seguiment i aplicació de mesures dels plans de conca. I és en aquest context que el GETE-EeAC ha desenvolupat a cada edifici municipal un procés de participació ciutadana en que les persones usuàries han votat per prioritzar les propostes realitzades pel col·lectiu ecologista per millorar la eficiència en l'ús de l'aigua de l'edifici en el marc de les ecoauditories en edificis municipals.

En total, a Catalunya, s'han realitzat dins del projecte 10 processos participatius en forma de votacions amb urnes, 6 de les quals a la demarcació de Tarragona i 4 a la de Barcelona, amb una participació de 403 persones de les 724 totals i amb un percentatge de participació del 78,5% a Torredembarra i del 26% a l'Ametlla de Mar, observant-se una participació superior al 89% dels i les usuàries dels edificis en el CEIP Antoni Roig i la Biblioteca Mestra Maria Antònia a Torredembarra i un 46,2% a la Llar d'Avis de l'Ametlla de Mar.

Els resultats de les votacions ha estat exposat als responsables municipals del manteniment dels edificis. També els resultats de les votacions i el grau de compromís assolit pels esmentats responsables, en un exercici de participació activa i representativa de la ciutadania en la presa de decisions en l'ús eficient de l'aigua en els edificis municipals ha estat exposat en el taulell d'anuncis de cada edifici on s'ha dut a terme el procés participatiu.

Per a més informació sobre la totalitat del projecte, podeu consultar a clicant aquí.

 

 

Memòria amb els resultats dels processos participatius