Presentació
On ens pots trobar
Campanyes

GETE Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre- Ecologistes en Acció

Campanyes de promoció de les energies netes i alternatives, l'ús eficient de l'energia i l'eliminació de les energies brutes

 

El Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre-Ecologistes en Acció de Catalunya (GETE-EeAC) té com a un dels seus principals eixos de treball el tancament de les centrals nuclears, totes elles a les comarques del sud de Catalunya, la promoció de l'estalvi energètic i la generació elèctrica a partir de fons netes i renovables

 

 

Tanquem Ascó i Vandellòs

 

Les Centrals Tèrmiques també contaminen

 

Les energies renovables són el futur