Presentació
On ens pots trobar
Campanyes

GETE Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre- Ecologistes en Acció

Campanya de promoció de les platges pels seus valors naturals

PLATGES VERGES DE TARRAGONA

 

El Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre-Ecologistes en Acció de Catalunya (GETE-EeAC) també defensa els valors naturals de les comarques de Tarragona.

Quan arriba la temporada d'estiu, els diferents municipis del litoral duen a terme distintes actuacions en les seves platges per fer-les mereixedores de certificacions anomenades de qualitat, que lluny de destacar els valors naturals de les mateixes són un exponent de l'existència de tot un seguit d'infraestructures turístiques que afavoreixen la seva massificació i transformació.Per contra, les platges que es mantenen en el seu estat més naturals són oblidades i amagades quan són, precisament, les que exposen el que havia estat el nostre litoral abans de les transformacions urbanístiques i de massificació de mitjans del segle passat.

 


El Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre, GETE- Ecologistes en Acció de Catalunya ha decidit enguany concedir el distintiu de "Platges Verges", amb la idea de ressaltar el valor d'aquelles platges que encara es mantenen amb el seu estat natural inalterable. És a dir, donar una distinció especial a aquelles platges que tinguin justament el mínim d'intervencions antròpiques, que el seu entorn estigui mínimament edificat, que no pateixin vessaments urbans ni industrials i que, en general, les seves aigües presentin bona qualitat.


Amb el guardó "Platja Verge" el GETE- Ecologistes en Acció de Catalunya es vol desmarcar d'altres distincions dubtoses i confoses que premien altres valors i actuacions més mercantilistes al servei de la indústria turística amb les quals han transformat l'inicial entorn natural a l'envair-les amb tot un seguit d'infraestructures que faciliten la seva massificació i, consegüentment, la transformació dels seus valors paisatgístics i ecològics en general.


Som conscients de que a les Comarques de Tarragona hi ha encara platges de valor incalculable que mereixen ser reconegudes i apreciades. Amb la idea de que solament allò que es coneix i s'aprecia es defensarà i conservarà, hem decidit cridar l'atenció de l'opinió pública en general concedint, el nostre distintiu.


El GETE- Ecologistes en Acció de Catalunya, a la vegada, vol convertir el guardó "platges verges" en un símbol ecològic de reconeixement i emulació a aquelles platges en estat més salvatge que aconsegueixen aquests nivells de qualitat ambiental i busquen un equilibri entre la utilització del recurs natural i el respecte de l'entorn.

Les BASES que regeixen la concessió d'aquest guardó són les següents :

1. Presentació de candidatures fins el 15 de juliol.
2. Poden ser candidates les platges del litoral de les Comarques de Tarragona.
3. Es tindrà en compte:


a) El seu estat natural
b) Els valors de fauna i flora,
c) La dificultat d'accés
d) Que hi hagi la mínima intervenció antròpica
e) La mínima freqüentació humana en la zona de balneari
f) Que l'accés en vehicles de tracció a motor estigui prohibit a menys de 200m. de la platja
g) Que tingui alguna figura de protecció mediambiental oficial.


Els Ajuntaments que vulguin presentar les seves candidatures ho poden fer al correu electrònic a tarraco@ecologistesenaccio.cat o per telèfon (977 646568) de dilluns a divendres, de 9 a 14h., fins el 15 de juliol. El 24 de juliol donarem a conèixer els guardonats.