Presentació
On ens pots trobar
Campanyes

GETE

Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre- Ecologistes en Acció

Davant una agressió ambiental pots actuar

Consells pràctics de com actuar davant d'agressions al medi ambient o maltractament d'animals.

SUGGERIMENTS SOBRE COM PROCEDIR

Procura posar-te en contacte amb persones (amics, parents, veïns, etc...) que se sentin afectades per la problemàtica i que puguin compartir la teva iniciativa d'actuar davant d'ella.

1) Recull el màxim de proves possibles : fotografies, testimonis, gravacions de video, mostres, restes, etc...

En el cas de presa de mostres o restes pren precaucions (fes servir guants de goma en la manipulació i filtres de respiració, si cal) i guarda-les en borses hermètiques.

2) Determina la major quantitat de dades concretes : lloc exacte, extensió del dany, tipus de rastres o evidències, anotant-les.

3) Contacta amb el grup ecologista més proper al lloc de l'agressió o, en el seu defecte, amb l'associació ciutadana (associació de veïns, cultural, etc..) més relacionada. Sondeja el seu grau d'interès i pots passar-los còpia de les proves que tinguis.

4) Convè assegurar-se de que l'acció agressora no està autoritzada o compta amb qualsevol tipus de cobertura legal, la línia d'acció varia molt si és així.

5) De vegades el propietari de l'espai a on es detecta l'agressió no està informat, si es dóna aquest cas, és important implicar-lo en la denúncia dels fets.

6) Presenta un escrit de denúncia a la institució que estigui més directament relacionada: a l'Ajuntament, a l'Agència de Residus, etc.

7) Contacta amb els mitjans de comunicació locals o comarcals , pots passar-los informació sobre l'agressió i sobre la línia d'actuació col·lectiva que es pensa portar a terme.

Si totes les gestions anteriors no surten efecte, o es tracta d'una agressió extremadament greu es pot portar el cas a la Fiscalia:

Cal aportar a la Fiscalia el màxim de proves per facilitar la tasca posterior d'inspecció de la mateixa.

L'adreça a on heu de portar la denúncia és:

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, secció de Medi Ambient
carrer Pau Claris, 160. 6ª planta. 080O9 Barcelona.